Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 •  „Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze
  szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami
  psychicznymi” projekt sfinansowany z Województwa Lubelskiego w ramach
  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizowany do 10.12.2019r.
  Adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepracujące kobiety
  (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) z terenów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich
  w wieku od 18 r. ż. do 40 r ż. z terenu województwa lubelskiego W ramach projektu
  można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego
  z elementami doradztwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego w
  Lublinie.
 • „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” projekt sfinansowany z
  Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
  Lublinie realizowany do dnia 10.12.2019r. Adresowany do osób doświadczających
  przemocy w rodzinie, funkcjonujących w rodzinach w których przemoc jest związana
  z nadużywaniem alkoholu. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego
  poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego oraz indywidualnego
  poradnictwa prawnego w Zamościu i Lublinie.
 • „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” projekt sfinansowany z
  Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
  Lublinie realizowany do 10 grudnia 2019r. Adresowany do rodzin przeżywających
  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa
  lubelskiego. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego rodzinnego
  poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego, indywidualnego poradnictwa
  psychologiczno/psychoterapeutycznego specjalisty terapii dzieci skrzywdzonych praz
  indywidualnego poradnictwa prawnego w Lublinie

 

Więcej informacji: tel. 535 000 523 cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.