Pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych

W ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości realizujemy projekt adresowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem/świadków/osób im najbliższych. 

Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się projekt sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin

„Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi” projekt sfinansowany z Województwa Lubelskiego

„Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Parczewie” projekt współfinansowany z Powiatu Parczewskiego w okresie od01.04.2019r. 

“Prowadzenie siedmiu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.” Projekt sfinansowany z Ministerstwa Sprawiedliwości i Miasta Lublin 

“Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej”

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.