Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt „Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021- 2025 i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego na lata 2018-2022)” jest formą programu obejmującego aktywizację społeczno-zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego.

Odbiorczyniami działań są niepracujące kobiety (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) z terenów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich w wieku od 18 r. ż. do 40 r ż. z terenu województwa lubelskiego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet z terenów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa lubelskiego w wieku od 18 r. ż. do 40 r ż. do 10.12.2022 r.

Cele szczegółowe:
• zapewnienie wsparcia niepracującym kobietom z terenów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa lubelskiego w wieku od 18 r. ż. do 40 r ż.;
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu kobiet z terenów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa lubelskiego w wieku od 18 r. ż. do 40 r ż.
• zapobieganie dezintegracji w funkcjonowaniu kobiet przeżywających kryzysy i sytuacje trudne przez udzielenie im niezbędnego wsparcia i pomocy;
• zapewnienie kompleksowej pomocy związanej z nabyciem umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysami;
• uruchomienie zasobów własnych i podnoszenie samooceny przez niepracujące kobiety;
• transfer pozytywnych doświadczeń na inne obszary życia;
• działania związane z reintegracją zawodową i społeczną kobiet.

Działania:

  • INDYWIDUALNE PORADNICWO PSYCHOLOGICZNO/PSYCHOTERAPEUTYCZNE z elementami doradztwa zawodowego
  • INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE

Więcej informacji: tel. 535 000 523

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.