Ustawa antyprzemocowa 2.0

Sejm przyjął nowelizację ustawy antyprzemocowej. Dzięki zmianom osoby doznające przemocy domowej otrzymają kompleksową ochronę również poza domem.

  1. Policja oraz Żandarmeria Wojskowa otrzymała uprawnienia, by wydać wobec sprawcy:
  • zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach;
  • zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną, aby uniemożliwić jej nękanie również za pomocą środków komunikowania się na odległość;
  • zakaz wstępu i przebywania w określonych miejscach (m. in. zakład pracy, szkoła, placówki oświatowo-wychowawcze i in., gdzie uczęszcza osoba pokrzywdzona i jej dzieci).

Powyższe zakazy będą przedłużane przez sąd cywilny, analogicznie do wcześniejszego zakazu zbliżania się do mieszkania.

  1. Ustawa antyprzemocowa 2.0 wprowadza także rozwiązania w zakresie procedury karnej przyjaznej dla najsłabszych. Organ prowadzący postępowanie w oparciu o szczegółowy kwestionariusz będzie ustalał indywidualne potrzeby pokrzywdzonego.
  2. Zmiany nastąpią również w pouczeniach o prawach i obowiązkach uczestników postępowania. Pouczenia sporządzone będą w prostym i zrozumiałym języku. Dla osób niepełnoletnich i nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia przewidziano dodatkowe (opisowe i graficzne) wyjaśnienia.
  3. Wprowadzony zostanie przyjazny tryb przesłuchania dla osób, u których występują zaburzenia psychiczne, rozwojowe lub zakłócenia zdolności postrzegania.

Rozwiązania w zakresie nowych narzędzi mają wejść w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia przepisów w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania w zakresie procedury karnej przyjaznej dla dzieci, osób zależnych i z niepełnosprawnościami wejdą w życie po roku. W tym czasie zostaną przygotowane wzory pouczeń, wyjaśnień i informacji.

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.