Projekt „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej” jest formą pomocy specjalistycznej dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe z terenu powiatu bialskiego.

W ramach projektu osoby zamieszkujące na terenie powiatu bialskiego, które doświadczają sytuacji kryzysowej mogą skorzystać z bezpłatnego specjalistycznego wsparcia:

  • poradnictwo psychologiczne,
  • psychoterapia,
  • poradnictwo prawne.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są zarówno osoby pełnoletnie, jak i dzieci oraz młodzież.

Projekt realizowany jest od 1.01.2021 do 31.12.2021 i dofinansowany jest ze środków Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 885 153 253.

Miejsce realizacji: ul. Warszawska 15, Biała Podlaska.