Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) z terenów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich w wieku od 18 r. ż. do 40 r ż. z terenu województwa lubelskiego  (powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, kraśnicki, janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, parczewski, puławski, łęczyński, opolski, rycki, świdnicki).

Celem projektu jest wsparcie działań mających na celu włączenie społeczne grup zagrożonych wykluczeniem przez wspieranie indywidualnej aktywizacji społeczno-zawodowej. 
 
Formy wsparcia:
– wsparcie osoby pierwszego kontaktu,
– indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne z elementami, doradztwa zawodowego
– indywidualne poradnictwo prawne.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.