Nowy projekt!

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczynamy realizację ogólnopolskiego  projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez zapewnienie wsparcia informacyjnego dla minimum 4350 pracowników instytucji pomocowych funkcjonującym
w ramach sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej oraz wypracowanie w oparciu o diagnozę potrzeb osób pokrzywdzonych oraz podmiotów funkcjonujących w sieci, standardów świadczenia kompleksowo i interdyscyplinarnie pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym na terenie całego kraju do dnia 31.12.2023.

Cel ten będzie realizowany przez następujące działania:

  1. kompleksowa diagnoza potrzeb i zasobów funkcjonujących w ramach sieci podmiotów, jak również osób pokrzywdzonych będących głównymi odbiorcami oferty pomocowej świadczonej w ramach sieci – na bazie tych badań i analiz opracowane zostaną na poziomie 10 partnerstw województwa lubelskiego standardy świadczonej pomocy, które zostaną poddane ogólnopolskiej konsultacji, by finalnie przedstawić wypracowany dokument Dysponentowi Funduszu jako rekomendację do standaryzacji i profesjonalizacji świadczonych usług realizowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwości.
  2. w ramach projektu powstanie profesjonalna, responsywna strona internetowa umożliwiająca realizację szkoleń on-line dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości, jak również będzie źródłem informacji dla podmiotów funkcjonujących w ramach sieci i zmierzających do stworzenia lokalnych sieci.
  3.  stworzenie podręcznika dotyczącego rekomendowanych standardów oraz procedur ich wdrażania.

    W 2020 roku czeka nas 16 konferencji online. Szczegóły wkrótce!

                                              
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.