Centrum Wsparcia Rodzin

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodzin” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych będących w kryzysie rodzinnym, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo  wychowawczych i/lub rodzin zastępczych oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dla 120 rodzin (360 osób) wykluczonych bądź
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu miasta Lublin oraz powiatów:
lubelskiego, zamojskiego, parczewskiego oraz janowskiego.

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

1. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne:

 • psychologiczne/psychoterapeutyczne,
 • prawne,
 • zawodowe,
 • terapię uzależnień.

2. Grupowe poradnictwo specjalistyczne:

 • grupowe poradnictwo dla dorosłych z zakresu kompetencji społecznych,
 • grupowe poradnictwo z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży w
  wieku 7 – 12 i 13 – 18 lat,
 • terapię rodzin i par,
 • szkołę dla rodziców,
 • poradnictwo grupowe dla małżeństw,
 • poradnictwo grupowe dla rodzin.

Ponadto:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • opiekę nad dziećmi podczas warsztatów dla rodziców,
 • serwis kawowy,
 • profesjonalne podejście do problemu,
 • wsparcie asystenta rodzinnego na każdym etapie projektu.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.06.2020r.

Koordynatorki projektu:

Małgorzata Kruszyńska mkruszynska@stowarzyszeniebonafides.pl
Małgorzata Czarnecka m.czarnecka@stowarzyszeniebonafides.pl

CENTRUM WSPARCIA RODZIN W LUBLINIE
ul. Niecała 18/3
20 – 080 Lublin
tel. 790 301 597
e-mail: lublin.cwr@stowarzyszniebonafides.pl

CENTRUM WSPARCIA RODZIN W ZAMOŚCIU
ul. Jana Zamoyskiego 31
22-400 Zamość
tel. 790 315 097

e-mail: zamosc.cwr@stowarzyszeniebonafides.pl

CENTRUM WSPARCIA RODZIN W PARCZEWIE
ul. Kolejowa 1
21 – 200 Parczew
tel. 790 325 397
e-mail: parczew.cwr@stowarzyszeniebonafides.pl

CENTRUM WSPARCIA RODZIN W POTOKU WIELKIM
Potok Wielki 64
23 – 313 Potok Wielki
tel. 790 239 697
e-mail: potok.cwr@stowarzyszeniebonafides.pl

Centrum Wsparcia Rodzin w Modliborzycach
ul. Józefa Piłsudskiego 63
23 – 310 Modliborzyce
tel. 790 359 397
e-mail: modliborzyce.cwr@stowarzyszeniebonafides.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub umówienia się na wizytę polecamy kontakt
osobisty, telefoniczny, mailowy, listowny (poczta tradycyjna).

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.