ZESPÓŁ


 

 • Antoniuk Jolanta - osoba pierwszego kontaktu, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Parczewie
 • Barabas Magdalena - osoba pierwszego kontaktu, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie
 • Bartos Ewa - psycholog, psychoterapeuta, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie
 • Batorska Aneta – koordynatorka projektów, animatorka działań społecznych
 • Chomik Aleksandra - koordynatorka projektów, animatorka działań społecznych, asystent projektu Centrum Wsparcia Rodzin
 • Czarnecka Małgorzata - Członek Zarządu, koordynatorka projektów, animatorka działań społecznych
 • Demczuk Marcin- psycholog, psychoterapeuta, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
 • Dziura Łukasz - radca prawny, Punkt Nieodpłatnej Pomocy i Edukacji Prawnej w Zamościu
 • Gwizda Grażyna - psycholog / psychoterapeuta Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Parczewie
 • Kaczorowska Anna - adwokat, Punkt Nieodpłatnej Pomocy i Edukacji Prawnej w Lublinie i we Włodawie
 • Kalińska-Grądziel Ewa - Skarbnik Zarządu, trener, psycholog, psychoterapeuta, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie
 • Karauda Paulina - psycholog
 • Król Joanna - radca prawny, Punkt Nieodpłatnej Pomocy i Edukacji Prawnej w Lublinie
 • Kruszyńska Małgorzata - Członek Zarządu, koordynator projektu Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w województwie lubelskim, aktywizacja kobiet i Forum Kobiet Aktywnych
 • Kuśmierska Jadwiga - psycholog, psychoterapeuta, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie i Janowie Podlaskim
 • Kuźma Rafał - prawnik, Punkt Nieodpłatnej Pomocy i Edukacji Prawnej w Zamościu
 • Kwiatkowska Agnieszka - asystent rodzinny, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lublinie, Centrum Wsparcia Rodzin w Lublinie
 • Leszczyńska Małgorzata – animatorka działań społecznych
 • Lipert Monika – psychiatra, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
 • Makochoń- Gziut Daria - osoba pierwszego kontaktu, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie
 • Maślanik Adam – koordynator projektów Nieodpłatnej Pomocy  i Edukacji Prawnej
 • Matuszewska - Piątkowska Katarzyna - pracownik socjalny, Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
 • Miciuła Kamila – wsparcie merytoryczne i organizacyjne
 • Nadulska Marta - radca prawny, Punkt Nieodpłatnej Pomocy i Edukacji Prawnej w Lublinie
 • Otręba Róża - Wiceprezes Zarządu, trener, psycholog, psychoterapeuta
 • Otręba Maciej - wsparcie merytoryczne i organizacyjne
 • Pakuła Sylwester - prawnik, Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, Punkt Nieodpłatnej Pomocy i Edukacji Prawnej w Zamościu
 • Pietrzak Anna- koordynator Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pn. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
 • Przewor Iwona - Prezes Zarządu, prawnik, adwokat, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie i w Zamościu
 • Raczyńska Katarzyna - doradca zawodowy, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
 • Rębecka Ewa - animatorka działań społecznych
 • Romanko Marcelina - prawnik, radca prawny, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu
 • Różycka Elżbieta – animatorka działań społecznych
 • Rutkowska Aleksandra - wsparcie merytoryczne i organizacyjne
 • Sieradzan Marta - prawnik, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

 • Skałecka - Bogusz Agata - prawnik, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
 • Słomińska Paulina - trenerka, koordynatorka projektów, animatorka działań społecznych
 • Sołek Adam - psycholog, psychoterapeuta, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu
 • Stadnicka Ewelina - wsparcie merytoryczne i organizacyjne
 • Stępniak-Laskowska Magdalena - radca prawny, Punkt Nieodpłatnej Pomocy i Edukacji Prawnej w Lublinie
 • Sugier Elżbieta - osoba pierwszego kontaktu, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie
 • Surowiec Justyna - psycholog, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Parczewie
 • Suska Karolina - trenerka, animatorka działań społecznych
 • Sznitowska Laura – animatorka działań społecznych
 • Talik Wiesław - psycholog, doradca zawodowy, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
 • Trubiłowicz Elżbieta Maria - psycholog, psychoterapeuta, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
 • Walczyna Anna – osoba pierwszego kontaktu, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Parczewie
 • Wójtowicz Kazimiera - animatorka działań społecznych
 • Zielińska - Burda Natalia - psycholog, osoba pierwszego kontaktu, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu
 • Ziemiński Piotr - radca prawny, Punkt Nieodpłatnej Pomocy i Edukacji Prawnej w Lublinie