ZARZĄD

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES

  • Iwona Przewor - Prezes Zarządu
  • Róża Otręba - Wiceprezes Zarządu
  • Ewa Kalińska-Grądziel - Skarbnik Zarządu
  • Małgorzata Czarnecka - Członek Zarządu
  • Małgorzata Kruszyńska - Członek Zarządu