WSPÓŁPRACA I WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Oferta dla organizacji pozarządowych

 
  • szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności,
  • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na realizację działań na rzecz społeczności lokalnej,
  • wsparcie parasolowe podczas realizowanych działań,
  • współpraca w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym lub wojewódzkim,
  • promocja działań organizacji pozarządowych.

Już wkrótce podamy informacje dotyczące efektów wsparcia organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego w postaci projektów, które otrzymały dofinansowanie!