PARTNERZY

favicon 

 


Partnerstwo na rzecz utworzenia i funkcjonowania spójnego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin z terenu województwa lubelskiego

Dnia 23 kwietnia 2015 roku w Lublinie zawarte zostało porozumienie o współpracy  między 12 organizacjami z terenu województwa lubelskiego:

Strony tego porozumienia postanowiły utworzyć Partnerstwo, którego celem jest utworzenie i funkcjonowanie spójnego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin, z terenu województwa lubelskiego. Efektem funkcjonowania partnerstwa jest utworzenie Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie lubelskim. Więcej informacji o Sieci znajdziecie Państwo na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Realizacja projektu Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w województwie mazowieckim i lubelskim  – partnerstwo Stowarzyszenia Wspierania Aktywności “BONA FIDES” i Caritas Diecezji Siedleckiej

Od dnia 1 stycznia 2016 roku  do dnia 31 grudnia 2016 roku Caritas Diecezji Siedleckiej prowadziło wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności BONA FIDES Centra Pomocy Interdyscyplinarnej, utworzone w celu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom mieszkającym na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.

 

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej

  Ośrodek Pomocy pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie