OŚRODEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W PARCZEWIE

Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Parczewie

Odbiorcami działań projektu będą osoby oraz rodziny, które z uwagi na trudną życiową znajdują się w kryzysie wymagającym pomocy specjalistycznej. Odbiorcy będą pochodzić z terenu powiatu parczewskiego. Założeniem projektu jest interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom i rodzinom w kryzysie. W ramach projektu zorganizowane zostanie wsparcie w postaci prowadzenia porad indywidualnych takich jak: poradnictwo psychologiczne / psychoterapeutyczne / rodzinne (w zależności od potrzeb) oraz poradnictwo prawne dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Projekt jest formą pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom w kryzysie z terenu powiatu parczewskiego, które z różnych powodów negatywnie oceniają swoje możliwości poradzenia sobie z sytuacją trudną – subiektywnie oceniają, że ich osobiste i społeczne zasoby nie są wystarczające do poradzenia sobie z sytuacją trudną. Pomoc będzie świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. W tej sytuacji szczególnie istotna jest pomoc w postaci profesjonalnej pomocy świadczonej przez specjalistów i z odpowiednią dostępnością czasową tak, aby pomoc została udzielona w odpowiednim momencie i służyła wzmocnieniu konstruktywnych i zdrowych zachowań oraz ograniczeniu destruktywnych form funkcjonowania psychospołecznego. Projekt jest adresowany do osób i rodzin, które doświadczyły różnych wydarzeń krytycznych.

  • Miejsce realizacji zadania publicznego
    Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
    Filia w Parczewie ul. Kolejowa 1, 21-200 Parczew
    tel. 504 806 438
    parczew.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
  • Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 16.12.2019