NIEODPŁATNA POMOC I EDUKACJA PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU M. LUBLIN W 2019 ROKU

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie miasta Lublin utworzonych zostało 14 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin w 2019 roku:
 • Wieniawa Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Al. Racławickie 5, parter, s. 27 Poniedziałek – Piątek godz. 10.00-14.00 Radcy Prawni - Dostępność punktu dla osób niepełnosprawnych
 • Stare Miasto Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, ul. Podwale 11, I piętro, s. 148 Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Organizacja pozarządowa: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” z siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5 Radcy Prawni i Adwokaci - Dostępność punktu dla osób niepełnosprawnych
 • Śródmieście XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, ul. Lipowa 25, parter, s. 8 Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Lipiec/Sierpień 2019 r. godz. 8.00-12.00 Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a: Radcy Prawni i Adwokaci
 • Tatary Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Maszynowa 2, II piętro, s. 205 Poniedziałek – Piątek godz. 10.00-14.00 Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a: Radcy Prawni i Adwokaci
 • Czechów Południowy Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, ul. Józefa Śliwińskiego 5, I piętro, s. 119 Poniedziałek – Piątek godz. 15.30-19.30 Adwokaci - Dostępność punktu dla osób niepełnosprawnych
 • Dziesiąta Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Kunickiego 116, I piętro, s. 28 Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Adwokaci
 • Sławin Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, parter, s. 70 Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Adwokaci - Dostępność punktu dla osób niepełnosprawnych
 • Felin Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie, ul. Władysława Jagiełły 11, parter, s. 27 Poniedziałek – Piątek godz. 16.00- 20.00 Radcy Prawni - Dostępność punktu dla osób niepełnosprawnych
 • Kalinowszczyzna Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Radcy Prawni
 • Zemborzyce Zespół Szkół TransportowoKomunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, parter, s. 13 Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Lipiec /Sierpień 2019 r. Poniedziałek – Środa, Piątek: godz. 9.00-13.00, Czwartek: godz. 8.00-12.00 Adwokaci - Dostępność punktu dla osób niepełnosprawnych
 • Węglin Południowy Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, ul. Roztocze 14, parter, s. 6 Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Organizacja pozarządowa: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” z siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5: Radcy Prawni i Adwokaci - Dostępność punktu dla osób niepełnosprawnych
 • Kośminek Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, parter, s. 4 Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Lipiec /Sierpień 2019 r. godz. 8.00-12.00 Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a: Radcy Prawni i Adwokaci - Dostępność punktu dla osób niepełnosprawnych
 • Czuby Północne Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13, parter, sala konferencyjna Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a: Radcy Prawni i Adwokaci - Dostępność punktu dla osób niepełnosprawnych
 • Czechów Południowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, parter, s. E8 Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a: Radcy Prawni i Adwokaci - Dostępność punktu dla osób niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłątną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana taże poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Więcej informacji dotyczących tłumacza języka migowego w Urzędzie Miasta Lublin można uzyskać na stronie Urzędu Miasta Lublin w zakładce Tłumacz języka migowego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU M. ZAMOŚĆ W 2019 ROKU

Od 1 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Na terenie Miasta Zamość w 2019 roku funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • I punkt prowadzony przez radców prawnych/ adwokatów:
  Adwokaci- styczeń, marzec, maj, lipiec wrzesień, listopad
  Radcowie Prawni- luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
  Poniedziałek, środa, piątek od 8.00-12.00
  Budynek Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość, pokój nr 6,
  Wtorek, czwartek od 15.00-19.00
  Budynek Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20, pokój nr 3
 • II punkt prowadzony przez organizację pozarządową- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin - nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez radców prawnych/adwokatów:
  czynny od poniedziałku do piątku 8.00-12.00,
  Budynek Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20, pokój nr 3
 • III punkt prowadzony przez organizację pozarządową- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin - nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez radców prawnych/adwokatów:
  czynny od poniedziałku do piątku 12.00-16.00,
  Budynek Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20, pokój nr 3
Punkty NPP usytuowane są w lokalach z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2019 ROKU?

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.
 • Przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ?

 • Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu- 84 530 04 20. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTÓW

 • Każdy uprawniony korzystający z porady na koniec wizyty w punkcie może wypełnić anonimową ankietę, w której przekaże swoją opinie o usłudze, a ponadto może wyrazić swoją opinię, zgłosić uwagę lub złożyć skargę do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, tel. 84 677 24 25, e-mail: obywatelski@zamosc.pl.

UZYSKANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 • Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się w sprawie uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość za pomocą poczty elektronicznej obywatelski@zamosc.pl. Wizyta zostanie zorganizowana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącym się w budynku Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość), które dysponuje aplikacją MIGAM umożliwiającą skorzystanie z usług tłumacza języka migowego w formie on-line.

UZYSKANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ OSOBY ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób. Warunkiem uzyskania porady jest uprzednie złożenie oświadczenia w formie papierowej lub elektronicznej o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem. Osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną po otrzymaniu drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Informacje ogólne

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nasze Stowarzyszenie włączyło się w realizację założeń ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (na etapie przedsądowym):

 • młodzież do 26. roku życia,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Edukacja prawna dotyczy w szczególności rozpowszechniania wiedzy o:

 • możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiazywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

Przedmiotowy zakres i dziedziny prawa nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo pracy;
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • sprawy karne;
 • sprawy administracyjne;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • sprawy rodzinne;
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.