INTERDYSCYPLINARNOŚĆ POMOCY JAKO NARZĘDZIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM


Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości wwojewództwie lubelskim.

Celem głównym projektu „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w województwie lubelskim” jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez podnoszenia kwalifikacji przez minimum 240 funkcjonariuszy Policji wskazanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie oraz 330 pracowników instytucji pomocowych oraz upowszechnianie znaczenia interdyscyplinarnej pomocy świadczonej osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw.

 • Projekt został wypracowany i będzie realizowany we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, którą będzie aktywnie uczestniczyć w rekrutacji odbiorców działań, bezpłatnie udostępni sale szkoleniowe dla 8 grup szkoleniowych oraz aktywnie, jako partner włączy się w organizację kampanii informacyjno – edukacyjnej.
 • W ramach realizacji projektu na terenie województwa lubelskiego zostaną zorganizowane: 5 konferencji dotyczących przeciwdziałania przestępczości oraz szkolenie 2 dniowe adresowane do kadry pracującej z osobami zagrożonymi popełnieniem przestępstwa, w tym 240 funkcjonariuszy Policji. Ponadto zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia skierowane do służb pomocowych na szczeblu wojewódzkim. W projekcie planowane są działania związane ze wzmacnianiem sieci pomocy ofiarom przestępstw poprzez podnoszenie kompetencji kadry pracującej w z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i świadkami w ramach szkoleń. W okresie trakcie realizacji projektu zostanie przygotowana i wdrożona kampania informacyjno – edukacyjna adresowana do społeczności lokalnych, która będzie miała na celu budowanie postaw społecznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie przestępczości.
 • KONFERENCJE
  „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w województwie lubelskim”
  6 grudnia - Lublin, PZMot ul. B. Prusa 8
  7 grudnia - Parczew, ZDZ ul. Harcerska 8
  14 grudnia - Zamość, Hotel Alex, ul. Stefana Okrzei 32
  18 grudnia - Janów Lubelski, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35h
  20 grudnia - Opole Lubelskie, Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30
  Program konferencji do pobrania
 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW SIECI POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
  "Profesjonalna praca z rodzinami w których dochodzi do przestępstw"
  GR I
  12,13,14 październik 2018
  26,27,28 październik 2018
  09,10,11 listopad 2018
  23,24,25 listopad 2018
  GR II
  16,17,18 październik 2018
  02,03,04 listopad 2018
  12,13,14 listopad 2018
  10,11,12 grudzień 2018
  Program szkolenia do pobrania
 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE
  ,,Przesłuchiwanie osób pokrzywdzonych i świadków na etapie postępowania przygotowawczego’’
  Program szkolenia do pobrania
 • KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA UPOWSZECHNIAJĄCA POMOC INTERDYSCYPLINARNĄ ADRESOWANĄ DO OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM ORAZ ŚWIADKÓW
 • SPECJALISTYCZNA BIBLIOTEKA DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCOWYCH W RAMACH SIECI INTERDYSCYPLINARNEJ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Koordynator projektu: Małgorzata Kruszyńska, tel. 508 099 797,
e-mail: mkruszynska@stowarzyszeniebonafides.pl

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości