CWR Zakres wsparcia

Zakres wsparcia

W ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodzin” oferujemy wsparcie:.

 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne:
  • psychologiczne/psychoterapeutyczne,
  • prawne,
  • zawodowe,
  • terapię uzależnień.
 • Grupowe poradnictwo specjalistyczne:
  • grupowe poradnictwo dla dorosłych z zakresu kompetencji społecznych,
  • grupowe poradnictwo z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 12 i 13 – 18 lat,
  • terapię rodzin i par,
  • szkołę dla rodziców,
  • poradnictwo grupowe dla małżeństw,
  • poradnictwo grupowe dla rodzin.
 • Ponadto zapewniamy:
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • opiekę nad dziećmi podczas warsztatów dla rodziców,
  • serwis kawowy,
  • profesjonalne podejście do problemu,
  • wsparcie asystenta rodzinnego na każdym etapie projektu.