DZIAŁANIA


Obecnie Stowarzyszenie koncentruje się na czterech głównych kierunkach działań:

  • specjalistyczna i kompleksowa pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom w kryzysie,
  • aktywizacja i wspieranie rozwoju kobiet zamieszkujących tereny wiejskie województwa lubelskiego,
  • nieodpłatna pomoc i edukacja prawna,
  • współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych.

Siedziba główna znajduje się w Lublinie, natomiast filie prowadzące działania w ramach Stowarzyszenia funkcjonują w Parczewie, Zamościu.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE_2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE_2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE_2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE_2017