CENTRUM WSPARCIA RODZIN

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides uprzejmie informuje, że dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozszerza swoją działalność o Centrum Wsparcia Rodzin, które obejmie swoim wsparciem wszystkie rodziny zamieszkujące na terenie miasta Lublin i powiatu lubelskiego, parczewskiego, zamojskiego i janowskiego, które przeżywają kryzysy rodzinne, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, a także rodziny wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub umówienia się na wizytę polecamy kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, listowny (poczta tradycyjna).

Okres realizacji projektu do 30.06.2020