OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM – CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ