AKTYWIZACJA KOBIET I FORUM KOBIET AKTYWNYCH

X Forum Kobiet Aktywnych za nami

Za nami Jubileuszowe Forum Kobiet Aktywnych, wiele wspomnień, emocji i muzycznych uniesień. Dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych wydarzeniach! Fotorelacja X Forum Kobiet Aktywnych

Lubelskie. Smakuj życie! - X Forum Kobiet Aktywnych

JZ przyjemnością informujemy, że Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego wsparł organizację X Forum Kobiet Aktywnych! Przekazane środki przyczynią się do szerokiej promocji województwa lubelskiego. Dziękujemy! www.lubelskie.pl

Jubileuszowe X Forum Kobiet Aktywnych

JUBILEUSZOWE X Forum Kobiet Aktywnych zagości już 1 lipca w Parku Zdrojowym w Nałęczowie. W trakcie tegorocznej edycji będziemy wspólnie kroczyć "Śladami kobiecej tożsamości". Spotkanie w Nałęczowie to również doskonała okazja do świętowania 15lecia Stowarzyszenia Wspierania Aktywności "Bona Fides" i podsumowania dziesięciu edycji forum. Jak co roku będzie kolorowo, rozwojowo i twórczo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje:

 • Program. Do pobrania
 • Rejestracja. Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej e-mailem na adres: biuro@stowarzyszeniebonafides.pl albo o dostarczenie do biura projektu na adres: Stowarzyszenie Bona Fides, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin do dnia 27.06.2018 roku.
 • Bilet wstępu. W tym roku biletem wstępu na Forum jest książka. Zebrane zasoby uzupełnią Bibliotekę Kobiet Aktywnych. To Uczestniczki decydują o tytule, jednak każda książka pewnego dnia trafi do drugiej kobiety. Czasami kilka słów, czy jedna książka potrafią pobudzić do działania i pozwolić na refleksje, które na co dzień nam umykają. Zachęcamy, by „bilety” były rozwijające, motywujące, odkrywające kobiecą tożsamość i przybliżające inspirujące kobiece historie.
 • Stoiska regionalne. Zapraszamy do podzielenia się swoimi zdolnościami i umiejętnościami, a jednocześnie wystawienia swojej twórczości podczas tegorocznego Forum. Na zgłoszenia czekamy do 8 czerwca! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym.
 • Konkurs LIDERKA KOBIECEJ AKTYWNOŚCI 2018 R. Podczas jubileuszowego Forum Kobiet Aktywnych wyróżnimy kobiety, które dzięki swojej pasji i zaangażowaniu działają aktywnie na rzecz społeczności lokalnych. Konkurs wyłoni 10 LIDEREK KOBIECEJ AKTYWNOŚCI 2018, które m.in.: - od kilku lat czynnie uczestniczą w życiu społecznym środowiska lokalnego, - są wzorem godnym naśladowania, - od kilku lat podejmują działania mające na celu pomoc i wsparcie społeczeństwa lokalnego, - zdobyły zaufanie środowiska lokalnego i wprowadzą innowacyjne rozwiązania w jego obrębie. UWAGA: W tegorocznej edycji Konkursu dopuszcza się możliwość zgłaszania kandydatek nagrodzonych w latach ubiegłych statuetką Kobiety Aktywnej Lubelszczyzny.Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 czerwca 2018 roku (liczy się data wpływu). Zgłoszenia należy przesłać na adres Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES z siedzibą w Lublinie 20-080, ul. Niecała 4/5a lub zeskanowane na adres mailowy: biuro@stowarzyszeniebonafides.pl Wszelkie dodatkowe informacje: Aleksandra Rutkowska 696 432 161 oraz Elżbieta Sugier 570 089 664.
 • Parkingi dla autokarów i samochodów osobowych. Autokary mogą na chwilę zatrzymać się w zatoce dla autobusów przy ul. Armatnia Góra. Został wyznaczony i będzie oznaczony odrębny parking przy drodze wojewódzkiej DW830 (od strony Kazimierza Dolnego) przy ul. Charz A (vis-a-vis stadionu Cisy Nałęczów). Po opuszczeniu pojazdów przez pasażerki autobusy wjeżdżają na w/w parking. Bezpłatne miejsca postojowe dla samochodów osobowych czekają na Was przy ul. Kolejowej (5), ul. Szelburg - Zrembiny (8), ul. Bochotnica (9), ul. Lipowa (10).

IX Forum Kobiet Aktywnych

Podsumowanie. IX Forum Kobiet Aktywnych przeszło do historii. W tym roku w urokliwych ruinach zamku w Bychawie poprzez warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne rozwijałyśmy temat „Kameralnie i subtelnie, czyli o relacjach kobiet”. Podczas wydarzeń w ramach IX Forum zrealizowałyśmy działania edukacyjne z zakresu sztuki budowania przyjaźni, cieni i blasków macierzyństwa, trudnych relacje kobiet, sztuki odkrywania siebie i wiele, wiele innych. Finałem wydarzenia był recital artystów i artystek takich jak Maja Koman, Łukasz Jemioła i zespół Bisquit. Jak co roku frekwencja dopisała, odwiedziło nas prawie 1000 kobiet z terenu woj. lubelskiego! Fotorelacja z IX Forum Kobiet Aktywnych

IX Forum Kobiet Aktywnych

1.07.2017 Bychawa, Ruiny Zamku

Projekt "Międzykulturowe Centrum Spotkań Kobiet"

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją A-venir skierowany jest do kobiet powyżej 18 r. ż., zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i wiejsko – miejskich.

Projekt obejmuje warsztaty w ramach:

 • Akademii Animatorek Społecznych (80 godzin) dla kobiet, które chcą poszerzyć swoją wiedzę m. in. z zakresu kompetencji społecznych, działań na rzecz społeczności lokalnej oraz dowiedzieć się jak przygotować scenariusz wydarzenia kulturalnego i samodzielnie go zrealizować. Zakres tematyczny: sztuka pracy z ludźmi, komunikacja społeczna i współpraca międzysektorowa, wrażliwość międzykulturowa, sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacja, trening myślenia strategicznego i wiele innych. Miejsce warsztatów: Lublin REKRUTACJA TRWA!
 • Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego (70 godzin) dla kobiet, które poprzez dziennikarstwo obywatelskie chcą pokazać ciekawych ludzi, zawody, zainteresowania, wydarzenia i miejsca wokół siebie. Zakres tematyczny: dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, fotografia reportażowa, prawo prasowe i prawo autorskie. Miejsce warsztatów: Lublin
 • Kobiecej Akademie Artystycznej (80 godzin) dla kobiet, które chcą nauczyć się wykorzystywać techniki plastyczne do wyrażania swojej osobowości i uczuć, a także rozwinąć wyobraźnię i pobudzić kreatywność. Zakres tematyczny: malarstwo intuicyjne, kreatywne wykorzystanie szablonu, projektowanie ubrań i kreatywne szycie, recykling art., ceramika. Miejsce warsztatów do wyboru: Lublin, Bychawa, Cyców, Radecznica REKRUTACJA DO GRUP W LUBLINIE I BYCHAWIE TRWA!
Projekt „Międzykulturowe Centrum Spotkań Kobiet” przewiduje również takie działania jak:
 • publikacja internetowa „Kobiecy świat” – wywiady z inspirującymi kobietami,
 • spotkania promujące działalność kobiet wiejskich w mieście,
 • Forum Kobiet Aktywnych
Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Termin realizacji: marzec 2016 r. – listopad 2017 r. Chcesz uzyskać więcej informacji? Zadzwoń pod numer: 508 099 797 lub napisz do nas na adres: mkruszynska@stowarzyszeniebonafides.pl

Forum Kobiet Aktywnych

Forum Kobiet Aktywnych to cykliczne wydarzenie integrujące i aktywizujące środowiska aktywnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich województwa lubelskiego. Pomysł organizacji VIII Forum Kobiet Aktywnych, podobnie jak  w latach ubiegłych powstał w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie różnorodnych form wsparcia i dowartościowania kobiet z województwa lubelskiego, w szczególności kobiet z obszarów wiejskich. Wydarzenie to jest świętem kobiet aktywnych, miejscem spotkania i inspiracji. Forum promuje postawy kobiet kreatywnych, otwartych i energicznych, którym na sercu leży dobro środowiska lokalnego.

Od 8 lat organizujemy Forum Kobiet Aktywnych, konferencję upowszechniająca aktywność kobiet w różnych sferach działalności, w tym społeczno – kulturalnej. Wydarzenie daje wsparcie kobietom w uzyskaniu nowych kompetencji i umiejętności, dzięki którym są dobrze przygotowane do podejmowania nowych wyzwań na polu zawodowym i społecznym. Każdego roku Forum odbywa się w innej gminie wiejskiej województwa lubelskiego i ma inny temat przewodni. Gośćmi wydarzenia były m.in. Grażyna Łobaszewska, Anna Maria Jopek, Reni Jusis. Corocznie Forum skupia wokół siebie około 2500 kobiet z całego województwa lubelskiego.

W dniach 1- 2 lipca 2016 roku w Urszulinie odbyło się VIII Forum Kobiet Aktywnych organizowane przez Stowarzyszenie Bona Fides z Lublina we współpracy z Urzędem Gminy Urszulin. Temat przewodni tegorocznego wydarzenia to „Tradycja i obyczaje, czyli powrót do korzeni”. W wydarzeniu wzięło ok. 2000 kobiet. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.W tym roku poprzez warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne, koncerty, potańcówkę, kino letnie, grę terenową, pokaz mody folkowej, aktywności na łonie natury budowana była świadomość potrzeby powrotu do korzeni i odświeżenia tradycji oraz dawnych obyczajów.

Projekt zakończony "Kobieca Akademia Partycypacji"

Swoje działania koncentrowaliśmy wokół spraw ważnych dla kobiet z różnych środowisk, zwłaszcza z terenów wiejskich, o zróżnicowanym statusie społecznym, zawodowym oraz wiekowym. Celem naszym starań było zwiększenie aktywności kobiet w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym mających na celu poprawę ich sytuacji w nowoczesnym świecie. Poprzez rozwój kompetencji liderek oraz zakładanie klubów kobiet aktywnych stworzyliśmy przestrzeń do wspólnego uczenia się, przebywania, dzielenia się swoimi doświadczeniami, wydobywania umiejętności i potencjału. Naszym postulatem była edukacja w atmosferze równości oraz przeciwdziałania krzywdzącym stereotypom.

Celem głównym projektu było zwiększenie zaangażowania 560 kobiet mieszkających na terenach wiejskich województwa lubelskiego w życie publiczne i społeczne poprzez podejmowanie i realizację oddolnych inicjatyw lokalnych, wzrost kompetencji społecznych i poczucia odpowiedzialności obywatelskiej do 30/11/2016 r. W ramach projektu zorganizowane zostały zorganizowane następujące działania: warsztaty Kobiecej Akademii Partycypacji I stopnia, warsztaty Kobiecej Akademii Partycypacji II stopnia, sieciowanie liderek lokalnych oraz inicjatyw kobiecych realizowanych na terenach wiejskich województwa lubelskiego, reportaże promujące aktywność kobiet, Mobilna Wystawa Zdjęć Aktywnych Kobiet, audycje radiowe w Radiu Lublin promujące aktywność kobiet, Mobilna Biblioteka Aktywnych Kobiet oraz spotkania czytelnicze, Mobilne Centrum Doradcze dla Kobiet Aktywnych. Wsparcie skierowane było do kobiet powyżej 16 r. ż., zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i wiejsko – miejskich województwa lubelskiego. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Informacje ogólne - aktywizacja kobiet realizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES

Swoje działania koncentrujemy wokół spraw ważnych dla kobiet z różnych środowisk, zwłaszcza z terenów wiejskich, o zróżnicowanym statusie społecznym, zawodowym oraz wiekowym. Celem naszym starań jest zwiększenie aktywności kobiet w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym mających na celu poprawę ich sytuacji w nowoczesnym świecie. Poprzez nasze działania tworzymy przestrzeń do wspólnego uczenia się, przebywania, dzielenia się swoimi doświadczeniami, wydobywania umiejętności i potencjału.

Naszym postulatem jest edukacja w atmosferze równości oraz przeciwdziałania krzywdzącym stereotypom i kierując się tymi zasadami organizujemy takie działania jak:

 • FORUM KOBIET AKTYWNYCH. Od 10 lat organizujemy konferencję upowszechniająca aktywność kobiet w różnych sferach działalności, w tym społeczno - kulturalnej. Wydarzenie daje wsparcie kobietom w uzyskaniu nowych kompetencji i umiejętności, dzięki którym są dobrze przygotowane do podejmowania nowych wyzwań na polu zawodowym i społecznym. Każdego roku Forum odbywa się w innej gminie wiejskiej województwa lubelskiego i ma inny temat przewodni. Forum odwiedziły m.in. Alicja Majewska, Grażyna Łobaszewska, Anna Maria Jopek, Ania Dąbrowska, Reni Jusis, Maja Koman. Corocznie Forum skupia wokół siebie około 2500 kobiet z całego województwa lubelskiego.
 • KLUBY KOBIET AKTYWNYCH/ Na terenach wiejskich zrzeszamy kobiety w grupy, których celem jest zdobywanie wiedzy i umiejętności z obszaru budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacja działań w sferze kultury. Zapewniamy dostęp do warsztatów artystycznych i rozwojowych, wyjazdów kulturalnych, wizyt studyjnych oraz kreujemy przestrzeń do wzajemnej inspiracji i planowania inicjatyw lokalnych. Dotychczas stworzyliśmy 6 aktywnie działających klubów na terenach gmin: Cyców, Niedźwiada, Zakrzówek, Bychawa, Nałęczów, Radecznica. Na tym nasze działania się nie kończą, zamierzamy utworzyć kluby w kolejnych gminach województwa lubelskiego.
 • WSPARCIE LOKALNYCH LIDEREK. Wspieramy kobiecą aktywność we wszystkich sferach życia publicznego. Organizujemy kompleksowe działania dla liderek i animatorek społecznych, czyli kobiet, które swoją energię życiowa przekładają na działalność na rzecz swoich środowisk lokalnych. Wsparcie zakłada realizację warsztatów umiejętności liderskich, wsparcie coachingowe i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, seminaria tematyczne i spotkania sieciujące. Działania z tego obszaru dedykujemy wszystkim aktywnym kobietom, które deklarują gotowość wprowadzania zmian w swoim środowisku, dzięki czemu stają się uczestniczkami procesu budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.
 • MIĘDZYKULTUROWE CENTRUM SPOTKAŃ KOBIET. Mobilne centrum kultury z siedzibą główną w Lublinie to otwarta przestrzeń dla wszystkich kobiet, które pragną stworzyć własne wydarzenie kulturalne, warsztaty czy panel dyskusyjny, bądź w gronie znajomych spędzić miło czas w przytulnych warunkach. W ramach przestrzeni MCSK organizowane są warsztaty dla instruktorek i animatorek kulturalnych, warsztaty artystyczne oraz wszelkiego rodzaju wydarzenia animowane przez wszystkie chętne i aktywne kobiety. Celem naszych działań w tym zakresie jest ułatwienie dostępu do kultury, stworzenie warunków do indywidualnego rozwoju oraz większego wpływu i uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • BIBLIOTEKA AKTYWNYCH KOBIET. W wyniku własnej inicjatywy oddolnej oraz ze środków zewnętrznych zgromadziliśmy około 3000 książek będących dla kobiet źródłem wiedzy i inspiracji.
 • DZIAŁANIA PROMUJĄCE KOBIECĄ DZIAŁALNOŚĆ. Działania upowszechniające aktywność kobiet to cykl reportaży promujących aktywność kobiet pn. „Ocalić od zapomnienia”, audycje radiowe w ramach programu Radia Lublin „Kobieca Liga” oraz „Dzień Kobiet”, spotkania promujące działalność kobiet wiejskich w mieście oraz publikacja „Kobiecy świat” – wywiady z niezwykłymi kobietami. W ramach działań promujących zorganizowaliśmy również Mobilną Wystawę Zdjęć Kobiet Aktywnych składającą się ze zdjęć lokalnych liderek realizujących w swoich środowiskach nowatorskie działania. Wystawa jest prezentowana przez jeden miesiąc w innym miejscu województwa lubelskiego.

 

baby2