Spotkania z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawozdanie merytoryczne 2018
Zmiana dyżuru w LPPPP Lubartów/ 3.10.2019 r.
Show all

Spotkania z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniach 8-12 sierpnia 2019 roku we Włodawie, Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim odbyły się spotkania dotyczące programu “Sieciowania Pomocy” z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Panem Marcinem Romanowskim. Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji pomocowych  oraz przedstawiciele naszego stowarzyszenia. Spotkanie było poświęcone przybliżeniu programu „Sieciowanie pomocy”, który ma na celu współpracę instytucji pomocowych w celu kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osób im najbliższych. Podczas konferencji mieliśmy przyjemność przybliżyć funkcjonowanie Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem  współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Na koniec odbyła się dyskusja między zaproszonymi gośćmi, której tematem było usprawnienie współpracy oraz omówienie zalet oraz barier w pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.  Po spotkaniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski wraz z przedstawicielami wszystkich obecnych instytucji  oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES podpisali list intencyjny.
Więcej informacji o spotkaniach i założeniach programu: